NPR – Пламъчнотръбни Водогрейни Котли

 14-NPR.pdf   – 99.56 KB (Водогрейни котли NPR – брошура_eng)
 NPR.PDF   – 352.74 KB (Водогрейни котли NPR – брошура_bg)

 

Пламъчнотръбни водогрейни котли с обръщателна камера, с висок КПД (91%)
Мощност от 50 до 4.100 kW.