gas-banner
 AISIN-GHP-Brochure-BG.pdf   – 1.79 MB (Газови термопомпи TOYOTA – брошура)

AISIN TOYOTA group – Япония

Газовите термопомпи са безопасни за околната среда, използват евтино гориво и работят с нов хладилен агент с нулев коефициент за разрушаване на озоновия слой. Използването на газови термопомпи позволява значително намаляване на експлоатационните разходи чрез използване на природен газ или пропан-бутан. Също така, газовите термопомпи правят възможно спестяването на енергия и по този начин спомагат за намаляване на замърсяването.
Богатият избор лесни за инсталиране вътрешни и външни тела може да задоволи всяка потребност! Възможността за повторно използване на съществуващи тръбопроводи прави тази система подходяща при подмяна на стари инсталации. GHP е най-добрата система за подобряване на комфорта на жилищни площи от всякакъв вид – офиси, хотели, промишлени сгради и др.

 За подробна информация и технически характеристики свалете приложената по-горе брошура.
 ROBUR_GAHP-AR_commercial-leaflet-BG.pdf   – 361.54 KB (Абсорбционни термопомпи на газ GAHP, Серия АR – брошура_BG)

 ROBUR_GAHP-AR_submittal-BG.pdf   – 520.45 KB (Абсорбционни термопомпи на газ GAHP, Серия АR – проектни данни_BG)
 ROBUR_DDC_broshura_BG.pdf   – 325.55 KB (Електронен контролер с дигитален дисплей (DDC) )
 ROBUR_Pricelist_Cooling&heating-2010-BG.pdf   – 93.62 KB (Системи за отопление и охлаждане_Цени-2010)

Продуктова линия GAHP, Серия АR

Отопление и охлаждане с уникален високоефективен уред работещ на газ
GAHP-AR на Robur е първата водно-амонячна абсорбционна термопомпа използваща въздуха като възобновяем ресурс. С първичен енергиен източник природен газ, термопомпата произвежда топла вода с температура до 60°С или студена вода с температура до 3°С. Един и същ уред служи и за отопление и за охлаждане чрез обръщане на абсорбционния цикъл, като използва външния въздух за отблъскване на топлината в режим на охлаждане или като източник на топлина в режим на отопление. КПД на газа при номинални условия е 126% в режим на отопление. В райони с умерен климат (където натоварването от отопление е 2 пъти повече отколкото от охлаждане) икономиите на газ направени по време на отоплителния сезон могат да компенсират консумацията на газ, която стандартно е необходима за охладителния. Серия AR има много удобни приложения, като например в системи за климатизация на търговски, промишлени и жилищни помещения, при необходимост от използване на един уред и за отопление и за охлаждане с ниска консумация на електроенергия, в отоплително-охлаждащи системи на газ използвани с цел предотвратяване на пикове в електропотреблението.
Употеба: Последователно отопление и охлаждане.
Тип: Въздух-вода.
Топлоносител: Вода
Отопл. мощност: 120,400BTU/h
Охл. мощност: 57,700BTU/h
Процент възобновяема енергия от общата топлинна мощност: 34
Температура на произведената вода: 3°С/60°С
Основни приложения: Високоефективно нискотемпературно отопление, водни системи за климатизация
Основно предимство: Спестява до 40% от текущи разходи по сравнение с най-добрите газови котли благодарение на енергията получена от възобновяем ресурс (въздух)
Допълнителни предимства:
• Използва еднофазен ток
• Един уред и система и един вид гориво произвежда и топла и студена вода
• Използването на газ намалява разходите за електроенергия с прибл. 87% по сравнение с електрическите уреди (0.75kW/120,400BTU/h отопление и 57,700BTU/h охлаждане)
• Не е необходимо увеличаване на електрическата мощност
• При приложения изискващи постоянен източник на електроенергия, размерът на генератора и електрическата мощност могат да бъдат по-ниски
• Висока надеждност благодарение на малкото движещи се части
• Лесна поддръжка, подобно на газовите котли
• Не консумира вода – не е необходима охлаждаща кула (отсъстват рисковете свързани с легионела)
• Не използва вредни хладилни агенти
• Може да се монтира на открито
Характеристики:
• Патентован реверсивен абсорбционен цикъл
• Топлообменник с въздушно охлаждане с едноредова алуминиева серпентина
• Изпарител/кондензатор – абсорбер – кожухотръбен топлообменник от неръждаема стомана
• Акумулатор за хладилния агент – за оптимизиране на количеството хладилен агент в изпарителя в зависимост от работните условия
• Осов вентилатор с защита на електродвигателя от прегряване и защитна мрежа
• Газова горелка с камера за предварително смесване – от неръждаема стомана, за различни видове газ, с запалващ електрод и сензор за пламъка, контролирани от електронно запалително устройство
• Микропроцесор – електронна печатна платка с LED-дисплей – гарантира оптимално протичане на абсорбционния охладителен процес, позволява лесен достъп до данните за работата с цел превантивна поддръжка и диагностика.
• По желание на клиента: Директен дигитален контролер (DDC) – едно устройство за пълно управление и контрол на Robur-уреди
• Вградени устройства за контрол и безопасност – ключ-поток за вода, предпазен вентил и байпас-вентил между страните с високо и ниско налягане, прекъсвач висока температура на генератора с ръчен рестарт, система срещу замръзване, резервен газов вентил, микропроцесорен контрол с извеждане на данните за поддръжка и обслужване на LED-дисплей, предпазен прекъсвач висока температура на димните газове за предотвратяване на прегряване