Програма за изчисление

 isocalc.zip   – 1.26 MB (Програма IsoCalc версия 5.0. )

Програма IsoCalc версия 5.0.

Програмата изпълнява следните видове изчисления:

1.  За тръбопроводи:

  • Изчисляване на топлинния поток при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на изменението на температурата на топлоносителя при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на температурата на повърхността на изолацията при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на времето за замръзване на топлоносителя при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на дебелината на изолацията с цел предотвратяване на образуването на кондензат по повърхността на изолацията

2. За плоски повърхности:

  • Изчисляване на топлинния поток при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на температурата на повърхността на изолацията при зададена дебелина на изолацията;
  • Изчисляване на дебелината на изолацията с цел предотвратяване на образуването на кондензат по повърхността на изолацията

Програмата съдържа блок за изчисляване на коефициента на топлоотдаване в зависимост  от температурата на топлоносителя и околната среда, вида на покривния слой и ориентацията на тръбопровода, който позволява отчитането на тези фактори при изчисляване на топлотехническите характеристики.