aboutt_banner

„ЛИЛИЯ ХИВ” ООД е частна българска компания. Основана е през 1991г. и от този момент непрекъснато се развива и разраства.

 Нашата мисия е да осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и да ги интегрираме в модерни системи за отопление, вентилация, климатизация и газификация.

DSC_0056x400_a3  DSC_0056x400_a1

 Нашата цел е да осигурим база за взимане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за изграждане на екологични и енергоспестяващи инсталации и съоръжения.

 Основната дейност на „ЛИЛИЯ ХИВ” ООД е проектиране, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на високоефективни инсталации и съоръжения в областта на:

 • ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
 • ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
 • ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
 • ТОПЛОПРОВОДИ, АБОНАТНИ СТАНЦИИ, КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ
 • ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ
 • НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
 • ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ, ХЛАДИЛНИ ТУНЕЛИ
 • МЕТАН-СТАНЦИИ
 • КОГЕНЕРАТОРИ

Дружеството се помещава в нов офис с добра транспортна локация и възможност за паркиране на адрес:

София 1000 ул. Стара планина № 8-10, ет. 3, офис 8

 „ЛИЛИЯ ХИВ” ООД представлява на българския пазар следните реномирани производители:

 • GARIONI NAVAL – Италия – парогенератори, парни и водогрейни котли
 • ROBUR – Италия – газови климатици, топловъздушни апарати на газ
 • HEIZER – Италия – газови бойлери
 • TECNOCASA – Италия – газови термопомпи
 • L’ISOLANTE K-FLEX – Италия – изолация за съдове и тръбопроводи
 • MET MANN – Испания – генератори за топъл въздух
 • WALTER KROLL – Германия – горелки на олио, котли
 • AZ POKORNY – Полша – неръждаеми тръби за газ
 • POWRMATIC – Англия – топловъздушни апарати, генератори за топъл въздух
 • THERMOSCREENS – Англия – термовъздушни завеси
 • INKA – Турция – крепежни елементи
 • ONMETAL – Турция – чугунени водогрейни котли
 • UNMAK – Турция – панелни радиатори

Предлаганите от фирма „ЛИЛИЯ ХИВ” ООД машини и съоръжения за изграждане на промишлени отоплителни, вентилационни и климатични инсталации са създадени по най-съвременни технологии, които осигуряват висока ефективност, икономичност и ниски нива на отделените вредни емисии съгласно европейските стандарти за качество. 

Фирмата е директен вносител на:

 • ПАРОГЕНЕРАТОРИ
 • ПАРНИ КОТЛИ
 • КОТЛИ С ДИАТЕРМИЧНО МАСЛО
 • ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ
 • ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ
 • ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ
 • ГОРЕЛКИ НА ОЛИО
 • ЧИЛЪРИ НА ГАЗ
 • ГАЗОВИ ТЕРМОПОМПИ
 • ГАЗОВИ БОЙЛЕРИ
 • ГЪВКАВИ ТРЪБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЗА ГАЗ И ВОДА
 • ТРЪБНИ СКОБИ И КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ ЗА СЪДОВЕ И ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ОВИК
 • РАДИАТОРИ
 • МЕТАН-СТАНЦИИ
 • КОГЕНЕРАТОРИ

Фирмата разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел. Специалистите на „ЛИЛИЯ ХИВ” ООД са преминали специализирани курсове на обучение при чуждестранните партньори на фирмата.

Фирмата притежава удостоверения за дейност от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

– Удостоверение № С254/05.09.2007г. за поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, мостови и козлови кранове, ел. Телфери и пътищата към тях, автомобилни кранове и строителни товаропътнически подемници.
– Удостоверение № С258/11.09.2007 за поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, газови уреди, бутилкови инсталации, батерии от бутилки, автомобилни газови уредби и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ или втечнени вълеводородни газове.

„ЛИЛИЯ ХИВ” ООД е член на:

– Българска търговско-промишлена палата
– Национален инсталационен съюз
– Българска асоциация за бизнес и туризъм
– Национален съюз на независимите енергопроизводители – НСНЕ „Екоенергия”

С отношенията ни с клиентите фирмата залага на качество, ефективност, коректност и дългосрочно партньорство.

„ЛИЛИЯ ХИВ” ООД предлага пълен инженеринг, което улеснява клиентите и намалява сроковете и разходите за изпълнение.